Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?

 

Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?

Soms bestaat een deel van de extra hulp van je kind uit jeugdhulp. Denk hierbij aan extra begeleiding, of coaching voor je kind op school.

De school en de gemeente werken hierbij samen. SPPOH maakt daarover eens in de 4 jaar afspraken met de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg

De school onderzoekt wat je kind nodig heeft aan extra hulp. Wat er aan de hand is en welk plan hierbij het beste kan passen, schrijft de school op in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De school bespreekt dit OPP met jou als ouder.

Als je kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover informatie in het OPP. Daarin staat wat voor zorg of hulp je kind nodig heeft en hoe dat geregeld wordt.

Jeugdhulp wordt uitgevoerd door de gemeente. Dit is gratis. Je kunt als ouder bij je gemeente of bij de huisarts ook zelf vragen om jeugdhulp.

Wat is schoolmaatschappelijk werk?

Heb jij vragen of zorgen over het gedrag van je kind – of bijvoorbeeld over de opvoeding? Of zijn er vragen of zorgen vanuit de school? Dan kun je terecht bij de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werker biedt ondersteuning aan je kind, aan jou als ouder en aan de school bij dit soort vragen. Het belangrijkste doel is dat je kind zich gezond kan ontwikkelen en onderwijs kan volgen.

De schoolmaatschappelijk werker werkt samen met de school, met je kind en met jou als ouder. Jullie maken een afspraak voor een gesprek. En als het nodig is, schakelt hij of zij andere hulp in. Je kunt dan denken aan gezinshulp, of hulp van een psycholoog of orthopedagoog.

In Den Haag en Rijswijk wordt schoolmaatschappelijk werk op de basisschool verzorgd door SMW+. In Leidschendam-Voorburg is dit de organisatie Kwadraad.

Hoe meld ik mij aan bij schoolmaatschappelijk werk?

Hoe meld ik mij aan bij schoolmaatschappelijk werk?

Je kunt bij school vragen om de contactgegevens van jullie schoolmaatschappelijk werker. Je kunt dan een afspraak maken voor een gesprek.

Maar je kunt ook zelf direct contact opnemen met SMW+ (Den Haag en Rijswijk) of Kwadraad (Leidschendam-Voorburg). Zij organiseren het schoolmaatschappelijk werk voor de basisschool in de regio.

Wat is jeugdhulp?

Het is belangrijk dat elk kind gezond en veilig kan opgroeien. Soms kun je als ouder daarbij advies of hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen. Of als je kind duidelijk niet lekker in zijn of haar vel zit. Daarvoor is de jeugdhulp bedoeld.

 

Ook kun je bij jeugdhulp terecht met vragen en zorgen over leven met een beperking, geldzaken, de opvoeding van je kind(eren), relaties, onderwijs, wonen, zorg en mantelzorg. Heel breed dus. Vraag gerust om hulp of advies.

 

Helaas zijn er op veel plekken wachtlijsten voor jeugdhulp. Het kan wel een paar maanden duren tot de hulp start. Meld je daarom zo snel mogelijk aan. Hoe eerder je dit doet, hoe beter je geholpen kan worden.


Als je kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover informatie in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Je kunt als ouder ook zelf vragen om jeugdhulp. Dat kun je direct bij je gemeente doen, of via de huisarts.

 

Wat is Integrale Vroeg Hulp?

Heb je een kind tot 4 jaar oud? En zijn er zorgen over ontwikkeling of gedrag? Bespreek dit dan met het consultatiebureau of de jeugdgezondheidzorg. Als de zorgen ernstig zijn of het is onduidelijk wat er aan de hand is, dan kan IVH helpen.

Het team IVH is een team van verschillende hulpverleners. Zoals een jeugdarts, orthopedagoog, psycholoog en/of logopedist. Elke hulpverlener benadert vanuit zijn vak de ontwikkeling van je kind en jouw vragen. Zo ben je er vroeg bij. Je helpt je kind al op jonge leeftijd om zich goed te ontwikkelen. Voor hulp door het team IVH heb je een beschikking nodig van het CJG, jeugdhulp of de huis- of jeugdarts. Het consultatiebureau kan je hierbij helpen.

Het team IVH is georganiseerd door MEE ZHN. Lees meer over IVH in onze regio.

Is er extra ondersteuning op school vanuit jeugdhulp?

Ja, in een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) werken de school voor speciaal onderwijs en jeugdhulp samen. De begeleiders zijn aanwezig op de school voor speciaal onderwijs.

Wat is een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)?

Bij een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) werken de school en jeugdhulp samen. Hierdoor kunnen ze je kind snel helpen. Een OJA is bedoeld voor kinderen die dit nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

 

De ondersteuning vindt plaats op school, in of buiten de klas. Een OJA is niet op elke school beschikbaar. Alleen de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) kunnen een OJA inzetten. En scholen bieden verschillende arrangementen.

 

Als de school vindt dat een OJA nodig is, bespreken ze dit met je in een multidisciplinair overleg (MDO). De doelen voor je kind worden opgeschreven in het OPP. Het OPP wordt 2 keer per jaar met je besproken. Dan blijkt of de hulp nog nodig is.

Er zijn verschillende arrangementen:

  1. Persoonlijke verzorging: op scholen voor cluster 3 is er een persoonlijk verzorger aanwezig. Hij of zij helpt kinderen die dit nodig hebben op school bij eten, drinken, aankleden en/of toiletbezoek. De school onderzoekt wat je kind nodig heeft.
  2. Shadow begeleiding. Een ‘shadow’ is een begeleider in de klas. Eén shadow kan meerdere leerlingen in een klas begeleiden. Als de school vindt dat je kind extra hulp nodig heeft op het gebied van gedrag, (sociale) vaardigheden of emotie, wordt er een shadow ingezet.
  3. Ambulante begeleiding. Als de school vind dat je kind extra hulp nodig heeft op het gebied van gedrag, (sociale) vaardigheden of emotie, dan kunnen ze buiten de klas een persoonlijk begeleider inzetten voor je kind.
Wat als ik het niet eens ben met de jeugdhulp die ik krijg?

Ben je ontevreden over de hulp die je krijgt? Of wil je meer hulp? Ga dan in gesprek met de school of met de jeugdhulpverlener. Probeer te bespreken wat jij ziet. En wat denkt de school of de jeugdhulpverlener? Luister naar elkaar.

Besef dat jullie allebei het beste willen voor je kind. Bespreek rustig je punten. Probeer samen te kijken hoe je verder kunt. Soms helpt het om niet te praten over het meningsverschil, maar wel over hoe jullie tot een oplossing kunnen komen.

Kom je er echt niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de gemeente. Voor advies en hulp bij het indienen van een klacht over jeugdhulp, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Staat je vraag er niet bij of wil je liever persoonlijk contact? Dan kun je terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt