Over SPPOH

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Het liefst in hun eigen buurt. Oók als ze extra hulp nodig hebben. Hiervoor werken scholen samen in een samenwerkingsverband. SPPOH is het samenwerkingsverband voor Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

Scholen zoeken een plek waar jouw kind zich fijn voelt én goed kan leren. Een plek waar extra hulp of begeleiding mogelijk is, als dat nodig is. En liefst ook een plek in de eigen wijk, dicht in de buurt bij vriendjes en vriendinnetjes. Scholen zijn volgens de wet verplicht om voor die plek te zorgen. SPPOH kan hierbij helpen.

Maak je je zorgen over jouw kind? Dan geef je dit aan bij de leerkracht of intern begeleider van de school. Je kunt dan vragen om een bespreking, waar een adviseur van SPPOH bij is.