Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat jouw kind op een plek zit waarin het zich fijn voelt én goed kan leren. Een plek waar extra hulp of begeleiding mogelijk is, als dat nodig is. Waar aanpssingen in de klas kunnen worden gemaakt of extra materiaal kan worden geregeld. En liefst ook een plek in de eigen wijk, dicht in de buurt bij vriendjes en vriendinnetjes.

In deze video van de overheid wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt: