Wat als mijn kind bijna naar de middelbare school gaat?

 

Wat als mijn kind bijna naar de middelbare school gaat?

Na de basisschool gaat je kind naar de middelbare school, oftewel: het voortgezet onderwijs. Dit is een belangrijke stap. Heeft je kind (ook) op de middelbare school hulp nodig? Kijk dan of de school dit kan regelen.

Je kind krijgt een schooladvies van de basisschool. Hierin staat welk onderwijstype past bij je kind. Bijvoorbeeld havo, vmbo-kader of vwo. Je ontvangt van de school ook een lijst met middelbare scholen die passen bij dit schooladvies.

De meeste kinderen gaan na groep 8 naar de middelbare school. Kinderen zijn dan meestal ongeveer 12 jaar oud. Je kind mag ingeschreven blijven op de basisschool tot en met het schooljaar waarin je kind 14 wordt.

Hoe vind ik een school die bij mijn kind past?

Om uit te zoeken welke school bij jouw kind past, kijk je naar het schooladvies. Naar wat je kind nodig heeft. En naar wat je kind zelf belangrijk vindt. De basisschool van je kind kan ook meedenken over welke school bij je kind past.

Op de website Scholenwijzer vind je informatie over de middelbare scholen in Haaglanden. Welke scholen zijn er? Wat past bij je kind? Waar kun je op letten? Hoe werkt het aanmelden? De Scholenwijzer geeft antwoord op deze vragen.

Je kunt naar open dagen gaan. Dit kan al als je kind in groep 7 zit. Scholen organiseren in januari open dagen, informatie-avonden- en ouderavonden. Op Scholenwijzer vind je de data van deze open dagen.

Andere tips zijn:

 • Kijk rond bij verschillende scholen, voordat je je kind
 • Vraag om een rondleiding door de school
 • Vraag je af: hoe vind je de sfeer op school? Voelt het goed? En past het bij jou en je kind?
 • Vraag om een kennismaking met de coördinator passend onderwijs
 • Vraag welke hulp de school vaak Hoe denken ze erover om iets extra’s voor een leerling te doen?
 • Vraag andere ouders of zij tevreden zijn over de school 

Heeft je kind extra hulp nodig? Juist dan is het belangrijk om op tijd een passende school te vinden. Kijk goed wat een school voor je kind kan doen. Alle leerlingen mogen gebruikmaken van de basisondersteuning. De invulling hiervan kan per school verschillen.

Kijk ook wat de school voor je kind kan doen als extra ondersteuning nodig is. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Je vindt het SOP in de schoolgids of op de website van de school. Of vraag het op bij de school.

Hoe meld ik mijn kind aan op een school?

Van de basisschool krijg je het schooladvies en het regionale aanmeldformulier. Bij dit formulier zit ook een voorkeurslijst. Hierop kun je jouw favoriete scholen invullen. Zet je favoriete school op plek 1, je tweede keus op 2, enzovoorts.

Let op: hoe meer scholen je invult, hoe meer kans je kind heeft op een plek. Probeer dus in elk geval 6 scholen in te vullen.

Het aanmeldformulier en de ingevulde voorkeurslijst lever je in op de middelbare school van je eerste keuze. Dit kan per post, per e-mail (scan) of in de brievenbus van de school. Soms gaat dit digitaal. Dat hoor je dan van de basisschool.

Vervolgens gaan de middelbare scholen aan de slag. Zij kijken of het schooladvies van je kind past bij de school. En of de school de juiste hulp kan geven. De meeste leerlingen krijgen zo een plek op de school van hun eerste keuze

Sommige scholen krijgen meer aanmeldingen dan dat zij plekken hebben. Dan worden eerst voorrangsregels toegepast. Bijvoorbeeld voor kinderen die dichter bij de school wonen. De andere plekken worden verloot onder de andere leerlingen.

Als je kind is uitgeloot op de school van eerste keuze, gaat hij of zij mee in de centrale loting. Hiermee wordt je kind op een van de andere scholen op jullie voorkeurslijst geplaatst. Zet dus altijd meerdere scholen op de lijst.

 

De school kan je om toestemming vragen om informatie over je kind te delen of op te vragen. Je hoeft niet overal toestemming voor te geven. Daar zijn regels voor. Zo moet je van tevoren weten:

 • Om welke informatie het
 • Waar die informatie voor nodig
 • Waar het wordt
 • Wie het kan 

Het aanmelden gebeurt elk jaar in februari. De precieze einddatum verschilt per jaar. Ben je te laat? Dan is er een tweede ronde in april. En na de meivakantie is er nog een kans om je kind in te schrijven op een school waar nog plek is.

Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor vso?

Soms is het duidelijk dat je kind (ook) op de middelbare school extra ondersteuning nodig heeft. Als een reguliere school in de regio die hulp niet kan bieden, kun je je kind direct aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Zit je kind al op een reguliere middelbare school? Ook dan kun je je kind aanmelden bij een school voor vso. Ga eerst in gesprek met de school waarop je kind nu zit. Vraag eerst of zij zelf nog extra hulp of ondersteuning kunnen bieden.

Is er extra ondersteuning nodig bovenop de basisondersteuning? Dan stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Dit is ook nodig als de school vindt dat je kind beter naar het speciaal onderwijs kan.

De school heeft zorgplicht voor je kind. Dit gaat in als jij je kind hebt aangemeld bij de school. Ze moeten onderzoeken of ze je kind de juiste ondersteuning kunnen bieden. Als dit niet zo is, helpen ze je om een andere school te vinden.

Wat gebeurt er als ik mijn kind aanmeld op een school?

Na de aanmelding, gaat de school kijken of ze je kind inschrijven. De basisschool geeft informatie over je kind aan de middelbare school. Daarvoor maken ze een onderwijskundig rapport over je kind.

 

Als je al weet dat je kind extra hulp nodig heeft, is het belangrijk om dat aan te geven bij je aanmelding. De school heeft dan 6 weken om te onderzoeken welke hulp je kind nodig heeft. En of de school dit goed kan bieden.

Soms hebben ze meer informatie nodig of doen ze extra onderzoek. Dat kan nog eens 4 weken duren. De school laat je weten welke informatie ze nodig hebben en waarom.

De school heeft zorgplicht voor je kind. Dit gaat in als jij je kind hebt aangemeld bij de school. Ze moeten onderzoeken of ze je kind de juiste ondersteuning kunnen bieden. Als dit niet zo is, helpen ze je om een andere school te vinden.

Hebben jullie een nieuwe school gevonden? Dan meld je je kind daar aan. Vanaf dat moment heeft de nieuwe school heeft de zorgplicht voor je kind.

Wanneer schrijft de school mijn kind in?

Een aanmelding is iets anders dan een inschrijving. Nadat jij je kind hebt aangemeld, kijkt de school of ze hem of haar inschrijven. De school laat je altijd in een brief of email weten of je kind wel of niet wordt ingeschreven.

De zorgplicht van een school begint wel al bij de aanmelding. Dit betekent dat de school ervoor zorgt dat jouw kind passend onderwijs krijgt. Ook als de school je kind niet inschrijft. De school gaat dan met jou op zoek naar een andere plek.

Dit kan een andere middelbare school zijn, of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro). Voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs is eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Wat als ik weet dat mijn kind extra hulp nodig heeft?

Soms weet je al voordat je kind naar de middelbare school gaat, dat hij of zij extra hulp nodig heeft. Het is goed om dit te vertellen bij het aanmelden bij de school. Het is belangrijk om te ontdekken wat de school voor jouw kind kan doen.

 

De school moet van jou genoeg informatie krijgen om te onderzoeken welke ondersteuning je kind nodig heeft. Ze vragen je om informatie over je kind met ze te delen. Bespreek dit ook met je kind en leg uit waarvoor het nodig is.

 

Je hoeft niet het hele verslag van een onderzoek aan de school te geven. Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen instaat. Je kunt ook een deel van het verslag aan de school geven. Of alleen een samenvatting.

De school vraagt misschien ook om contact met een behandelaar van je kind. Je kunt hier vragen over stellen. Vraag aan de school welke informatie ze nodig hebben en waarom. Wie kan dit straks allemaal lezen? En kun je niet zelf die informatie geven?

De school vraagt altijd eerst toestemming aan jou. Zonder die toestemming mag de school niet overleggen met anderen buiten de school over je kind. En geen onderzoeksverslagen lezen.

Met alle informatie onderzoekt de school binnen 6 weken of ze de juiste ondersteuning kunnen geven. Soms is er een uitzondering. Bijvoorbeeld bij de aanmelding voor een nieuw schooljaar. Dit bespreekt de school met jou als ouder.

Soms laat de school weten dat er meer tijd nodig is voor het onderzoek. Dat kan 4 weken extra duren. Als duidelijk is wat je kind nodig heeft aan onderwijs en extra hulp, kijkt de school of ze dit kunnen geven. En of ze je kind dus kunnen inschrijven. Van het onderzoek maakt de school een verslag. Je kunt vragen om een kopie van dit verslag.

Een nieuwe school heeft zorgplicht vanaf het moment dat jij je kind hebt aangemeld. Dat blijft zo, ook als de school je kind niet kan inschrijven. Wisselt je kind van school? Dan heeft de oude school zorgplicht tot je je kind aanmeldt op de nieuwe school.

Wat als de school mijn kind weigert?

De school kan weigeren om je kind in te schrijven. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:

 • De school is
 • Er zijn afspraken over de verdeling van kinderen over
 • Jij staat niet achter de godsdienst of levensbeschouwing van de school.
 • De school past niet bij het basisschooladvies.

De school mag je kind niet weigeren omdat hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Maar soms kan de school niet bieden wat je kind nodig heeft. Dan moet de school je helpen om een andere, passende school te vinden.

Als de school je kind weigert, krijg je daarover een brief waarin staat waarom je kind wordt afgewezen. Je kunt bezwaar maken als je het daar niet mee eens bent:

 1. Stuur een brief of mail dat je bezwaar
 2. Doe dit binnen 6 weken nadat de school in een brief of e-mail heeft laten weten dat er geen plek is voor je kind.
 3. De school moet dan binnen 4 weken op je bezwaar Als ze dit niet doen, moeten ze je kind tijdelijk inschrijven.

Bij een ernstig verschil van mening kun je terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (gpo). De commissie onderzoekt je melding. Vervolgens doen ze een uitspraak. Het schoolbestuur is niet verplicht om hun advies op te volgen.

Wat is een Ouder- en Jeugdsteunpunt?

Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen.

Dan kun je terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de basis- of middelbare school, of op het mbo. En voor kinderen en jongeren die zelf vragen hebben.

Je kunt ons op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356. Of e-mail info@ojsp.nl. We helpen je graag.

Op deze website vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. We bieden je de juiste informatie. Ook weten we hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn.

Daarnaast kunnen ouders en jongeren ons bellen met vragen. We kunnen je helpen bij praktische zaken. Je kunt met ons sparren. Je vragen en twijfels bespreken – zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van de school.

Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt. Zo ook SPPOH (voor de basisschool) en het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden. We zijn er om jou te helpen.

Staat je vraag er niet bij of wil je liever persoonlijk contact? Dan kun je terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt