Welke informatie moet ik delen met school?

 

Welke informatie moet ik delen met school?

Is er extra hulp nodig voor je kind? Dan heeft de school informatie nodig. Ze willen onderzoeken wat de beste hulp is. Drie voorbeelden:

  • De school kan vragen om verslagen van
  • De school kan vragen of ze contact mogen opnemen met de kinderopvang of met de oude school. Daar vragen ze dan informatie op over je
  • De school kan ook vragen of ze mogen overleggen met een zorgverlener van je kind of het gezin.

Dit mag allemaal alléén als jij daarvoor toestemming geeft. Je kunt hierover eerst vragen stellen aan de school, zoals:

  • Waarom hebben jullie die informatie nodig?
  • Wie kunnen het straks allemaal lezen?

Vind je het vervelend om het hele verslag van een onderzoek aan school te geven? Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen in staat? Dan kun je ook een deel geven. Bijvoorbeeld alleen de samenvatting en het advies.

Wat is een warme overdracht?

Soms vraagt de basisschool om informatie over je kind van de kinderopvang of de oude school. Zo kunnen ze je kind beter helpen. Ook kunnen ze je toestemming vragen voor een gesprek met de leiding of leerkracht die je kind al kent.

Dit wordt een warme overdracht genoemd. Dit gebeurt vaak, maar het is niet verplicht. De school moet informatie geven in het onderwijskundig rapport. Andere informatie mag de school alleen met jouw toestemming opvragen of delen. Je moet dan precies weten over welke informatie het gaat. Zeg niet zomaar ja of nee, maar bedenk wél dat goede informatie de school helpt om passend onderwijs te geven. Goed samenwerken met de school is dus belangrijk.

Moet ik verslagen van onderzoeken ook aan de school geven?

Soms vraagt de school om gegevens van je kind. Bijvoorbeeld een verslag van een onderzoek of behandeling. De school mag dit alleen lezen als jij toestemming geeft. Zeg niet zomaar ja of nee. Denk goed na welke informatie nodig is voor school.

Je kunt eerst vragen stellen, zoals:

  • Waarom hebben jullie die informatie nodig?
  • Wie kunnen het straks allemaal lezen?

Vind je het vervelend om het hele verslag van een onderzoek aan school te geven? Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen in staat? Dan kun je ook een deel geven, bijvoorbeeld alleen de samenvatting en het advies.

Bedenk wel dat goede informatie de school helpt om passend onderwijs te geven. Het is belangrijk om goed met de school samen te werken.

 

Met wie mag school informatie over mijn kind bespreken?

De schoolleiding, leerkrachten en ouders mogen gegevens over een kind inzien en samen bespreken. Ook mag de onderwijsinspectie altijd vragen om informatie over kinderen. Zo kunnen ze onderzoeken of een school zijn werk goed doet.

Als je de school toestemming hebt gegeven om extra ondersteuning aan te vragen bij SPPOH, mag de school ook gegevens delen met SPPOH.

Als de school informatie wil van een zorgverlener van je kind, is altijd jouw toestemming nodig. Bijvoorbeeld informatie van een dyslexiebehandelaar. Jouw toestemming is dus ook nodig als de school om een onderzoek vraagt en het zelfs betaalt.

Jij mag als ouder na het onderzoek altijd als eerste het verslag lezen. En jij beslist of school dit ook mag zien. En of de onderzoeker het mag bespreken met school.

Als je kind naar een andere school gaat, maakt de school een onderwijskundig rapport (OKR). De school deelt dit met jou. Zo weet je welke informatie de nieuwe school krijgt. Ben je het niet eens met het OKR? Vraag dan aan school of ze dit erbij zetten.

Mag ik school vragen om informatie over mijn kind?

De school houdt informatie bij over je kind. Zeker als hij of zij extra hulp krijgt. Als ouder mag je altijd de informatie opvragen uit het leerlingvolgsysteem, het leerlingdossier en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Hier kun je naar vragen bij school. Volgens de wet heb je recht op een kopie van alle informatie die over je kind wordt bijgehouden.

De school en SPPOH werken met Onderwijs Transparant (OT). Dit is een digitaal platform. De school nodigt jou als ouder uit via OT. Je kunt dan meelezen in het dossier van je kind. Vraag hiernaar op school.

Ik ben het niet eens met informatie in het dossier van mijn kind. Wat kan ik doen?

Als ouder mag je de gegevens opvragen die de school over jouw kind bewaart. Staat er iets in wat volgens jou niet klopt? Dan kun je vragen of de school de informatie wil weghalen, aanvullen of verbeteren. Dat staat in de privacywet.

Staat je vraag er niet bij of wil je liever persoonlijk contact? Dan kun je terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt

Ons jaarverslag in 60 seconden!