‘We hebben de Himalaya beklommen’ 

4 september 2023 • 11:48
Van te weinig bevoegde leerkrachten en verouderde leermiddelen tot machtsmisbruik. De Algemene Hindoe Basisschool (VAHON) heeft het de laatste jaren niet makkelijk gehad. Onder interim bestuurder Anna Maria Andriol en directeur Kavita Jewlal waait er een nieuwe, frisse wind door de Haagse basisschool. ‘Na het positieve advies van de Inspectie stond iedereen te huilen van blijdschap.’

Kavita Jewlal kent de Algemene Hindoe Basisschool door en door. Ze begon er als leerkracht, was MR-lid, ICT-coördinator, bouwcoördinator en nu staat ze zelf aan het roer als directeur. ‘Saai is het geen moment hier. Ik wilde een uitdaging en die heb ik. Gelukkig word ik goed bijgestaan door het bestuur, het samenwerkingsverband en mijn collega’s. Toen we hier veel problemen hadden, heb ik wel eens gedacht: waar ben ik aan begonnen? Mijn betrokkenheid bij de Hindoestaanse gemeenschap heeft ervoor gezocht dat ik ben gebleven, ik wil echt wat voor die gemeenschap kunnen betekenen.’ 
 
Schoon schip 
Spijt dat ze gebleven is zal Kavita niet hebben, want na alle problemen van de afgelopen jaren kun je stellen dat het tij is gekeerd – al is de school nog niet uit de gevarenzone. Kavita: ‘Sinds de komst van een interimdirecteur is het de goede kant op gegaan. Hij heeft echt schoon schip gemaakt en is bij de basis begonnen: zijn de klassen opgeruimd, hoe zien de laatjes van de leerlingen eruit? Dat soort zaken. Daarnaast is hij aan de slag gegaan met de herstelopdrachten die er lagen vanuit de Inspectie.’  
 
Vanuit SPPOH was Evelyne Wijers betrokken als adviseur passend onderwijs. Omdat de school kampte met een lange lijst van zorgleerlingen, werd Evelyne om advies gevraagd. Dit was voor haar aanleiding om in overleg met het toenmalige MT de kwaliteitszorg onder de loep te nemen. Evelyne: ‘Samen werkten we aan het jaarplan. In de afgelopen maanden hebben we bovendien met een volwaardig MT (inclusief bestuur) het jaarverslag en schoolplan aangepast. Ook het kwaliteitszorgplan is grotendeels aangepast en er zijn concrete acties uit voortgekomen om gestelde doelen te behalen. Het team wordt hierin stap voor stap meegenomen.’ 
 
Inmiddels is ook bekend dat het team volgend schooljaar gaat starten met een aanbod vanuit SPPOH: het AB-scholingstraject, uitgevoerd door de Loodsboot. Zaak is nu dat plannen worden uitgevoerd, bijgesteld en dat behaalde resultaten worden geborgd voor de toekomst.  
 
Schoolbeleid 
Is het eigenlijk wel de taak van het samenwerkingsverband om zich te bemoeien met het beleid van een school? ‘In principe zijn bestuur en directie verantwoordelijk voor het beleid’, legt Evelyne uit. ‘Vanuit mijn rol heb ik me in eerste instantie beziggehouden met kwaliteitszorg, maar toen bleek dat ook andere plannen niet op orde waren heb ik daar ook bij geholpen. En zie waar we nu staan! Van de lijst zorgleerlingen is nog maar een klein aantal over en deze zijn op één hand te tellen.’ 
 
Kavita: ‘Klopt. Nu we als school veel beter georganiseerd zijn, zijn we ook in staat om leerlingen extra ondersteuning op school te geven. Ook wij zijn bezig met inclusief onderwijs. Ik ben dan ook heel blij dat De Loodsboot ons een jaar lang gaat coachen en ondersteunen – ook als het om inclusief onderwijs gaat.’ 
 
Eindelijk weer trots 
17 januari 2023 was een dag om niet snel te vergeten. De Inspectie kwam langs en beoordeelde de school met de kwalificatie voldoende. ‘Jarenlang werden we veracht en verguisd’, vertelt interim-bestuurder Anna Maria Andriol. ‘En nu konden we eindelijk weer trots zijn. Dus ja, toen we dat positieve oordeel kregen, zag je wel even dat alle emotie eruit kwam. Echt iedereen stond te huilen van blijdschap. Ik zeg altijd: we hebben niet de Mont Blanc beklommen, we hebben de Himalaya beklommen.’ 
 
Nu is het tijd om door te pakken. Evelyne: ‘Ik neem de school nu zoveel mogelijk mee naar buiten. SPPOH organiseert ontzettend veel bijeenkomsten waar scholen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Dat is ongelooflijk nuttig. En vergis je niet: ondanks de problemen hier kunnen andere scholen ook leren van de Algemene Hindoe Basisschool.’ 
 
Zoals? Evelyne geeft een voorbeeld: “In de Hindoecultuur staat respect voor ouderen in hoog aanzien. Je hoeft op deze school echt geen posters op te hangen over respectvol omgaan met elkaar en met de leerkrachten. Dat doen de leerlingen hier al vanzelf.’ 
 
‘Dit is een school met een unieke identiteit’, vult Anna Maria aan, ‘en daar kunnen we met z’n allen trots op zijn.’ 

Evelyne Wijers, Kavita Jewlal en Anna Maria Andriol (van links naar rechts) gaan op de foto met leerlingen van de Algemene Hindoe Basisschool. 

Ons jaarverslag in 60 seconden!