Wat als ik het niet eens ben met de school?

 

Wat als ik het niet eens ben met de school?

Ben je het niet eens met school over extra hulp of plaatsing op een andere school? Ga dan in gesprek met de school. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jullie iets anders vinden, zoals:

  • Jij ziet je kind thuis, ziet hoe het zich voelt en luistert naar wat het vertelt over school. De leerkracht ziet jouw kind alleen op Deze situaties kunnen anders zijn.
  • Ook kan het zijn dat jij en de school anders denken over wat je bij jouw kind

Probeer te bespreken wat jij ziet en wat de school ziet. Wat is er volgens jou aan de hand? En wat denkt de school? Luister naar elkaar. Besef dat jullie allebei het beste willen voor je kind.

Bespreek zo rustig mogelijk je punten. Probeer samen te kijken hoe je verder kunt. Soms helpt het om niet te praten over het verschil van mening, maar wel over hoe jullie samen tot een oplossing kunnen komen.

Wat als ik er met school echt niet uitkom?

Het kan helpen om de volgende keer de intern begeleider (IB’er) of de directeur van de school bij het gesprek te vragen. Of een andere deskundige. Neem ook gerust iemand mee die jij vertrouwt en die kan meedenken.

Kom je er nog steeds niet uit? Dan kan SPPOH bemiddelen. Als ook dát niet helpt, kun je nog een onderwijsconsulent vragen om mee te denken over een oplossing. Of je kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur.

Elke school heeft een klachtenprocedure. In de schoolgids staat meestal hoe je een klacht kunt indienen en wie er in de klachtencommissie zitten. Zij moeten binnen 4 weken reageren op je klacht. De school is niet verplicht om hun advies te volgen.

Heb je een ernstig verschil van mening met het schoolbestuur? Kom je samen niet tot een oplossing? Dan kun je soms terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (gpo). Bijvoorbeeld als:

  • De school jouw kind (dat extra hulp nodig heeft)
  • Je kind is verwijderd van
  • Er een ernstig meningsverschil is over het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van je kind.

De commissie onderzoekt de melding. Vervolgens doen ze een uitspraak. Het schoolbestuur is niet verplicht om dit advies op te volgen.

Met welke personen kan ik te maken krijgen?

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de school over de hulp voor jouw kind. Of over welke school passend is bij de overgang naar een andere school. Je kunt dan te maken krijgen met de leerplichtambtenaar (lpa), de jeugdarts of de gemeente.

Misschien kan je kind tijdelijk niet (elke dag) naar school. Maar kinderen zijn in Nederland verplicht om naar school te gaan. Als ze (tijdelijk) niet naar school gaan, vraagt de school soms de gemeente, de leerplichtambtenaar en/of de jeugdarts om mee te denken over een oplossing.

Wat doet de leerplichtambtenaar (LPA)?

Elke gemeente heeft minstens 1 leerplichtambtenaar in dienst. Hij of zij controleert of kinderen naar school gaan. Ouders kunnen bij de lpa in sommige gevallen vrijstellingen en ontheffingen aanvragen.

Zijn er problemen met naar school gaan? Dan kan de lpa een leerling, ouders en de school helpen om oplossingen te vinden. Ook kan de lpa een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of helemaal niet staat ingeschreven op een school. Hier kun je contact opnemen met een lpa in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.

Wat doet de jeugdarts?

De school en ouders kunnen contact opnemen met de jeugdarts als het niet goed gaat met een kind. De jeugdarts kan ook meedenken als…

  • Een kind naar het speciaal (basis) onderwijs gaat.
  • Een kind tijdelijk niet (elke dag) naar school kan.

De jeugdarts denkt mee en geeft advies. Als je kind een eigen behandelaar heeft, kan de jeugdarts daarmee contact opnemen. De jeugdarts heeft beroepsgeheim. Hij of zij deelt informatie over je kind met de school alléén als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Je kunt ook terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt