Hoe vind ik een school die bij mijn kind past?

 

Hoe vind ik een school die bij mijn kind past?

Hiervoor kijk je eerst wat je kind nodig heeft. Soms weet je dat al bij het aanmelden, soms pas later. Kijk goed wat een school voor je kind kan doen. Sommige hulp kan de school altijd geven. Dit heet basisondersteuning.

Soms heeft je kind méér nodig. We spreken dan van extra ondersteuning. Sommige scholen organiseren hier iets voor. Dit staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Je vindt het SOP in de schoolgids of op de website van de school.

Kijk rond bij verschillende scholen vóór je je kind aanmeldt. Tips:

 1. Vraag om een rondleiding door de Hoe vind je de sfeer? Past deze bij jou en je kind?
 2. Vraag om een kennismaking met de directeur of intern begeleider (IB’er).
 3. Vraag welke hulp de school vaak Doen ze iets extra’s voor leerlingen?
 4. Vraag andere ouders of ze tevreden zijn over de

 

Kijk hier voor meer informatie over het aanmelden voor de basisschool in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Hier vind je een overzicht van scholen in de regio Haaglanden.

Hoe meld ik mijn kind aan voor een peutergroep met vve?

Peuters zijn welkom op een peutergroep (oftewel peuterspeelschool of peuteropvang). Hier krijgen ze de kans op een nog betere start op de basisschool. Sommige peuters hebben iets meer tijd en aandacht nodig.

Dit kan op zowel een peutergroep of kinderdagverblijf. Op deze plekken is extra tijd en aandacht voor bijvoorbeeld beweging, zelfstandigheid en oefenen met cijfers en letters. Dit noemen we vve: voorschoolse of vroegschoolse educatie.

Je peuter kan gratis of voordeliger naar zo’n groep met vve als hier een indicatie voor is. Het consultatiebureau kijkt of je kind hiervan gebruik kan maken. Ontdek hoe het werkt en meld je aan in de gemeente Den Haag, Leidschendam- Voorburg en Rijswijk.

Hoe meld ik mijn kind aan op een school?

Den Haag

In Den Haag gaat het aanmelden met een algemeen formulier. Je krijgt dit van de gemeente als je kind bijna 3 is. Op het formulier kun je tot wel 10 scholen invullen.

In Den Haag zijn er basisscholen met en zonder ‘leerlingplafond’. Dit betekent dat ze een maximum aantal leerlingen per jaar inschrijven. Als er meer kinderen worden aangemeld, krijgen sommigen geen plek. Er is dan een loting om te bepalen wie een plek krijgt.

Er zijn dus twee mogelijkheden:

 1. Wil je je kind aanmelden op een basisschool zónder leerlingplafond? Vul dan deze school in. Je hoeft geen andere scholen in te vullen, want er is zeker plek voor je kind.
 2. Wil je je kind aanmelden op een basisschool mét leerlingplafond? Dan vul je deze school in als de school van je voorkeur. Daarnaast geef je ook 4 of meer andere scholen op. Zo ben je er zeker van dat je kind een plek krijgt.

Je levert het formulier in bij de school van je voorkeur. Hier vind je meer informatie over het aanmelden in de gemeente Den Haag en de precieze regels over onder andere de loting. Je kunt ook een e-mail sturen naar de OuderServicedesk: ouders@aanmeldenpo.nl of bellen naar 14070.

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk

In Leidschendam-Voorburg en Rijswijk meld je je kind direct aan op een basisschool. Hiervoor gebruiken scholen een aanmeldformulier.

In Leidschendam-Voorburg volg je deze procedure:

 • Is je kind 0 tot 3 jaar? Dan kun je hem of haar voor-aanmelden op meerdere basisscholen. Als je kind 3 wordt, krijg je van de scholen te horen wie je kind kan inschrijven. Dan maak je je definitieve keuze.
 • Is je kind 3 jaar? Dan kun je direct aanmelden bij de school van je keuze. Je krijgt bericht of je kind geplaatst kan worden. Zo niet, dan meld je hem of haar aan op een andere school.
 • Is je kind ouder dan 4? Dan kun je op deze website kijken welke school een plek heeft en je kind daar inschrijven.
 • Iedere school heeft eigen criteria voor het toelaten van Je vindt deze op de schoolwebsite.

 

In Rijswijk volg je deze procedure:

 • Is je kind 3 jaar? Dan kun je direct aanmelden bij de school van je keuze
 • Op scholen waar voldoende plekken zijn, wordt je kind direct geplaatst na
 • Als er niet genoeg plekken zijn, kunnen sommige kinderen nog geplaatst worden met voorrangsregels – bijvoorbeeld omdat hun broer of zus al op die school zit. Je vindt deze regels per school in de schoolgids en op de website.
 • Je krijgt meestal bericht als je kind niet geplaatst kan Dan meld je hem of haar aan op een andere school. Hoor je niets? Informeer dan altijd zelf of je kind geplaatst is.

Kijk hier voor meer informatie over het aanmelden voor de basisschool in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Op het aanmeldformulier vragen scholen vaak om veel informatie. Ook wordt op een aanmeldformulier vaak om toestemming gevraagd – bijvoorbeeld om informatie te delen of op te vragen. Al die informatie kan belangrijk zijn voor de school. Maar je hoeft niet overal mee akkoord te gaan, hier zijn regels voor. Zo moet je van tevoren weten:

 • Om welke informatie het gaat;
 • Waar die informatie voor nodig is;
 • Waar het wordt bewaard;
 • Wie het kan

 

Wat is een leerlingplafond?

In Den Haag zijn er basisscholen met en zonder ‘leerlingplafond’. Een leerlingplafond betekent dat de school een maximumaantal leerlingen per jaar inschrijft. Als er meer kinderen worden aangemeld, krijgen sommigen geen plek. Dat wordt bepaald met een loting.

Er zijn andere spelregels voor het aanmelden met of zonder leerlingplafond:

Zonder leerlingplafond:

 • Aanmelden tijdens het hele aanmeldjaar.
 • Alle kinderen worden toegelaten (tenzij extra ondersteuning nodig is die de school niet kan bieden).
 • Alleen beperkte administratie in de aanmeldapplicatie van Onderwijs Transparant.
 • Er gelden geen voorrangsregels, want iedereen wordt toegelaten.

Met leerlingplafond:

 • Aanmelden in een van de vaste aanmeldperiodes.
 • Er is een maximumaantal plekken Die worden over het jaar verdeeld.
 • Alle aanmeldingen worden geregistreerd en verwerkt in de aanmeldapplicatie van Onderwijs Transparant.
 • Er gelden maximaal 4 voorrangsregels.
Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis)onderwijs?

Soms is het heel duidelijk dat je kind extra ondersteuning nodig heeft. Hulp die een reguliere basisschool in je regio niet kan bieden. Dan kun jij je kind direct aanmelden bij een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Zit je kind al op een reguliere school? Dan kun je hem of haar ook aanmelden bij een school voor speciaal (basis)onderwijs. Overleg altijd éérst met je huidige school of zij nog extra hulp kunnen bieden.

Is er extra ondersteuning nodig, bovenop de basisondersteuning? Dan maakt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Oók als ze vinden dat je kind beter naar het speciaal (basis)onderwijs kan.

De school heeft zorgplicht vanaf de aanmelding. Zij onderzoeken of ze je kind goed kunnen helpen en vragen eventueel een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.

Wat gebeurt er als ik mijn kind aanmeld op een school?

Gaat je kind voor het eerst naar school? Dan weet je soms al dat hij of zij extra hulp nodig heeft. Het is goed om dat aan de school te vertellen bij de aanmelding.

De school heeft dan 6 weken om te onderzoeken welke hulp je kind nodig heeft. En of zij die kunnen bieden. Meestal doet de school dat door een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) te maken.

Soms heeft de school meer informatie nodig – of willen ze nog onderzoek doen. Dan kan de school 4 weken extra nodig hebben. De school laat je weten welke informatie of welk onderzoek ze nodig hebben en waarom.

De zorgplicht van de school begint bij de aanmelding. Kan de school niet zelf de hulp geven voor je kind? Dan helpen ze je om een andere school te vinden.

Als dit gelukt is, meld jij je kind hier aan. Die nieuwe school heeft dan de zorgplicht voor je kind. De zorgplicht van de eerste school stopt dan

Wanneer schrijft de school mijn kind in?

Een aanmelding is iets anders dan een inschrijving. Na het aanmelden kijkt de school of ze jouw kind kunnen inschrijven. De school laat je altijd in een brief of e-mail weten of je kind wel of niet wordt ingeschreven.

De zorgplicht van een school begint wel al bij de aanmelding. Dit betekent dat de school zorgt dat jouw kind passend onderwijs krijgt. Ook als de school je kind niet inschrijft. De school vindt dan samen met jou een andere passende plek.

Dit kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Dat staat dan in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Voor het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Wat moet ik doen als ik al weet dat mijn kind extra hulp nodig heeft?

Soms weet je al vóór je kind naar school gaat, dat hij of zij extra hulp nodig heeft. Vertel dit dan bij de aanmelding. De school vraagt je dan om informatie over je kind met ze te delen. Zo ontdekken ze welke hulp je kind nodig heeft.

Je moet de school genoeg informatie geven om te ontdekken wat je kind nodig heeft. Maar je hoeft bijvoorbeeld niet het hele verslag van een onderzoek aan de school te geven. Je kunt ook een deel geven, of een samenvatting.

De school vraagt misschien om contact met een behandelaar van je kind. Je kunt hier vragen over stellen, zoals:

 • Welke informatie heeft de school nodig, en waarom?
 • Wie kan deze informatie straks lezen?
 • Kun jij niet gewoon zelf die informatie geven?

De school vraagt je altijd éérst om toestemming. Anders mogen ze niet overleggen met anderen over je kind. En ook geen verslag van een onderzoek lezen.

Staat je vraag er niet bij of wil je liever persoonlijk contact? Dan kun je terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt