‘De school is nu een veilige thuishaven’

4 september 2023 • 11:47
Goed gedrag kun je aanleren. Dat is het uitgangspunt van Positive Behaviour Support (PBS). Samen met partners in de wijk werken twee Duindorpse scholen – de Tweemaster en de Meerpaal – met succes volgens deze methode.

Er bestaan nogal wat vooroordelen over Duindorp. Ryanne van Gool (directeur De Meerpaal), Erna de Moedt (directeur De Tweemaster) en Lianne Krens (adjunct De Tweemaster) kunnen erover meepraten. ‘Buitenstaanders die bij ons op school komen, denken bij wijze van spreken dat de leerlingen elkaar op de gang al in elkaar slaan,’ zegt Lianne. ‘Maar als ze dan zien hoe het er écht aan toe gaat, zeggen ze: wow, wat is het hier rustig! Mensen geven juist aan hoe goed ze het pedagogisch klimaat bij ons vinden.’

Ernstig gedrag
Dat klimaat is voor een groot deel te danken aan een manier van werken die Positive Behaviour Support (PBS) heet. De kern daarvan is dat je goed gedrag kunt aanleren. Ongeveer vijf jaar geleden zijn De Tweemaster en De Meerpaal ermee begonnen. Ryanne: ‘We hadden in die tijd best veel te maken met extreem gedrag van kinderen. Omdat onze scholen in hetzelfde pand zitten, waren er al veel onderlinge contacten. Als je dan met zo’n nieuwe manier van werken begint, is het logisch dat je samen optrekt, anders gaat het op het schoolplein direct mis.’

 

PBS is niet iets waar je vrijblijvend mee aan de slag kunt gaan. De school werkt met een aantal waarden en leefregels die strikt gevolgd moeten worden. Goed gedrag wordt beloond, bijvoorbeeld in de vorm van extra buitenspelen of een wandeling op het strand. ‘Je kunt niet denken: we doen het even een week niet’, zegt Ryanne. ‘We benaderen gedrag als een vak, net zoals rekenen en taal. Leerkrachten geven aan dat ze soms wel 70 procent van hun tijd met PBS bezig zijn en de rest van hun tijd met de andere vakken. Het is zwaar en pittig, het vereist bepaalde kwaliteiten.’

 

Partners in de wijk

De resultaten zijn ernaar, getuige het aantal verminderde incidenten en de verbetering van het pedagogische klimaat. Ook ouders zijn positief, al zijn er ook enkele ouders die de regels te beknellend vinden. ‘De school is nu echt een veilige thuishaven’ zegt Lianne. ‘Je kunt voor de kinderen echt het verschil maken.’

 

Ondanks het succes van de PBS-aanpak ontbrak er nog iets. De twee scholen hadden sterk de behoefte aan mensen die als verbindende schakel tussen de scholen onderling en de andere organisaties in de wijk zouden kunnen fungeren. Met financiële steun van Project Buitenkans is die lacune opgevuld. Inmiddels zijn twee schoolcoaches aan de slag. Ryanne: ‘Het is ontzettend fijn dat we mensen hebben rondlopen die zaken meteen kunnen oppakken, bijvoorbeeld als er ruzie op het schoolplein is of wanneer kinderen moeilijk gedrag vertonen. Het heeft ook een preventieve werking, want we kunnen vaak al ingrijpen voordat het de hele procedure van MDO’s en arrangementen moet worden opgetuigd. Dat is fijn, ook voor ouders, want alles gebeurt op school. Ouders zijn een stuk wantrouwender wanneer GGD, Veilig Thuis of een andere organisatie van buiten erbij wordt betrokken.’

De schoolcoaches nemen ook standaard twee honden mee die worden ingezet. Erna: ‘Dat werkt ontzettend goed, je ziet dat de honden meteen een effect op de kinderen hebben. De schoolcoach spiegelt het gedrag van de leerlingen aan de hond, waardoor het kwartje heel snel valt.’